Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jeigu sutinkate, jog Jums naršant naudotumėme slapukus, prašome paspausti SUTINKU.

Daugiau infomacijos privatumo politikoje.

Interneto svetainės www.crustum.lt privatumo politika

Paskirtis ir sąvokos

 1. Ši Privatumo politika nustato Asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis šia Interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį, užsisakant prekes bei susisiekiant su mumis Interneto svetainėje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 2. Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kadangi naudodamiesi mūsų Interneto svetaine bei rezervuodami joje esančias prekes Jūs sutinkate, kad naudotumėme Jūsų Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodomais tikslais ir priemonėmis.
 3. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos tokios sąvokos:
  • „Asmens duomenys“, arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).
  • „Duomenų tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas.
  • „Jūs“ arba „Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir kurio Duomenys yra tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.
  • „Mes“ arba „Duomenų valdytojas“ yra UAB „Crustum“, juridinio asmens kodas 302351079, buveinė registruota adresu Santariškių g. 37C-24, Vilnius, Lietuva, kuris nustato Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, kaip jos yra apibrėžtos šioje Privatumo politikoje.
  • „Naujienlaiškis“ yra su Vartotojo sutikimu Duomenų valdytojo siunčiamas naujienlaiškis apie naujausius Duomenų valdytojo pasiūlymus arba parduodamas prekes, kurias Vartotojai gali užsisakyti Interneto svetainėje.
  • „Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojui naudojantis Interneto svetaine.
  • „Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojantį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
  • „Slapukai“ yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.
  • „Sutikimas“ reiškia bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuotas Jūsų valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais sutinkate, kad būtų tvarkomi su Jumis susiję Asmens duomenys.
 4. Šioje Privatumo politikoje paminėtos ir toliau vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ir paaiškinamos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą čia.

Kokią informaciją renkame apie jus?

 1. Savo Interneto svetainėje mes renkame šiuos Duomenis, kuriuos pateikiate mums:
  • Vardas
  • Pavardė
  • Telefono numeris
  • Elektroninio pašto adresas
 2. Interneto svetainėje mes taip pat naudojame Slapukus (angl. cookies), kurių pagalba renkame Duomenis, kurie atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką.
 3. Tam tikrais atvejais tam tikrus Duomenis apie Jus galime gauti iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti juos su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Pavyzdžiui, informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate (per paskyrą „Facebook“ arba „Instagram“).
 4. Su Jūsų atskiru Sutikimu mes taip pat galime rinkti ir tvarkyti kitus, papildomus Duomenis apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų Interneto svetainės turiniu ar paslaugomis.

Kokiais tikslais renkame duomenis apie jus?

 1. Jūsų pateiktus ir mūsų surinktus Asmens duomenis apie Jus mes tvarkome šiais tikslais:
  • kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio rezervavimo paslauga;
  • Interneto svetainėje iš anksto rezervuotų prekių apmokėjimui fizinėje parduotuvėje;
  • kad galėtumėte tiesiogiai susisiekti su mumis;
  • kad galėtume sužinoti, kaip Interneto svetainės lankytojai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, siekiant pagerinti svetainės turinį, prekių išdėstymą;
  • pagal Jūsų atskirą Sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, siunčiant Naujienlaiškį, pateikiant reklaminius pasiūlymus ir pranešimus apie mūsų taikomas akcijas;
  • kitais tikslais su Jūsų sutikimu.

Kam gali būti jūsų duomenys atskleisti?

 1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti Vartotojo Asmens duomenų nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus:
  • jei šiam Duomenų perdavimui ir atskleidimui yra gautas Vartotojo Sutikimas;
  • kai tai reikalinga, kad būtų įvykdyta tarp Vartotojo ir Duomenų valdytojo sudaryta sutartis dėl prekių ar paslaugų teikimo – Duomenų valdytojo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su užsakymu susijusias paslaugas;
  • kad galėtumėte tiesiogiai susisiekti su mumis;
  • Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

Slapukų naudojimas

 1. Interneto svetainėje mes naudojame šių rūšių Slapukus:
  1. Griežtai būtinus slapukus, kurie reikalingi, kad Svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti.
  2. Seanso slapukus, kurie leidžia atpažinti Vartotoją per vieną apsilankymą Svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę Svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriama naršyklė ar atsijungiama nuo Svetainės.
  3. Funkcinius slapukus, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Vartotojo kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras Vartotojų parinktis arba veiksmus, kai Svetainė aplankoma dar kartą.
  4. Tikslinius slapukus, kuriuos naudoja kitos organizacijos per Svetainę. Svetainėje naudojami „Google Analytics" slapukai, skirti Svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics" anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Svetaine, ir kokios Svetainės dalys buvo naršomos lankytojų.
 2. Naudojamų Slapukų pavadinimas, tikslas ir galiojimo laikas:
 3. Savo naudojamos naršyklės nustatymų pagalba galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi Slapukai, atmesti visi Slapukai arba būtų pranešama, kai Slapukas atsiunčiamas. Jei nenorite, kad Asmens duomenys būtų renkami Slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimo. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Apie „Google Analytics“ slapukus ir jų nustatymus daugiau informacijos galite rasti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Prašome atkreipti dėmesį, jog pakeitus Slapukų naudojimo nustatymus, kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti.

Naujienlaiškis

 1. Interneto svetainėje ir fizinėje Duomenų valdytojo parduotuvėje Vartotojai gali užsisakyti Naujienlaiškį, nurodydami savo el. pašto adresą ir išreikšdami Sutikimą dėl Duomenų valdytojo atliekamo Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Vartotojas gali bet kada atsisakyti gauti Duomenų valdytojo siunčiamą Naujienlaiškį parašydamas per skiltį „Susisiekite“ arba šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Duomenų saugojimo terminai

 1. Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Vartotojų asmens duomenis konkretų laikotarpį, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
 2. Vartotojui susisiekus su Duomenų valdytoju per Interneto svetainės skiltis „Kontaktai“, „Susisiekite“ arba tiesiogiai Interneto svetainėje pateikus rezervaciją dėl norimų įsigyti prekių, Vartotojo Duomenys yra saugomi 1 (vienus) metus nuo tokio susisiekimo arba rezervacijos atlikimo momento. Praėjus šiam laikotarpiui, Vartotojo Asmens duomenys yra ištrinami, išskyrus, jeigu tolesnis Duomenų tvarkymas yra pagrįstas vienu iš Reglamento 6 str. 1 d. nurodytu pagrindu ir Duomenų valdytojas turi tvarkyti Asmens duomenis ilgiau, negu numatyta šioje dalyje.
 3. Vartotojui užsiprenumeravus Duomenų valdytojo Naujienlaiškį pateikiant el. pašto adresą, Vartotojo Duomenys saugomi ir Naujienlaiškis siunčiamas ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus. Tokiu atveju, likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki 2 (dviejų) metų termino pabaigos, Vartotojo nurodytu el. pašto adresu Duomenų valdytojas išsiunčia paklausimą dėl to, ar Vartotojas sutinka su tolesniu Duomenų tvarkymu. Vartotojui išreiškus nesutikimą arba per minėtas 5 (penkias) kalendorines dienas nepateikus atsakymo, Duomenų valdytojas ištrina visus su Vartotoju susijusius Duomenis ir Naujienlaiškio nebesiunčia.

vartotojo TEISĖS

 1. Naudojantis Interneto svetaine Vartotojas turi šias teises, susijusias su Duomenų tvarkymu:
  1. Žinoti bei susipažinti, kokie Asmens duomenys ir kokiu tikslu tvarkomi (teisė susipažinti);
  2. Reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  3. Reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė perkelti);
  4. Reikalauti sunaikinti visus tvarkomus Duomenis (teisė „būti pamirštam“);
  5. Reikalauti, kad būtų apribotas Asmens duomenų tvarkymas esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  6. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Duomenų valdytojas bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu).
 3. Į visus Vartotojų gautus prašymus ar nurodymus Duomenų valdytojas atsako bei atlieka veiksmus arba pateikia atsisakymo atlikti priežastis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
 4. Vartotojui įtariant neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.
 5. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Vartotojui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Naudojantis šia Interneto svetaine Vartotojas gali būti nukreipiamas į internetines svetaines, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Už šiose interneto svetainėse esantį turinį ir jose patekusių Asmens duomenų tvarkymą Duomenų valdytojas nėra atsakingas. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame patekus į kitas interneto svetaines perskaityti ir susipažinti su tokių šalių ir interneto svetainių privatumo politika bei kitais pateiktais dokumentais.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Esant tam tikriems Interneto svetainės pasikeitimams ir siekiant patikslinti Duomenų tvarkymo sąlygas, Duomenų valdytojas turi teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką, apie tai informuodamas Vartotojus.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visus klausimus, susijusius susijusių su šia Privatumo politika ir jos įgyvendinimu galima pateikti Internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais, Duomenų valdytojo paštu arba el. pašto adresu info@crustum.lt.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-06-12.